آموزینو | راهکارهای آموزشی نو

خرید سامانه مدیریت مدرسه هوشمند

خرید سامانه مدیریت مدرسه آموزینو + کلاس آنلاین BigBlueButtun

جهت آشنایی با مفاهیم پلن‌ها مانند تعداد نفرات، دوربین همزمان، اعتبار زمانی و ضوابط فروش مانند تمدید، ارتقا و انتقال شارژ لطفا به بخش پرسش‌های متداول مراجعه فرمایید.

برای استفاده از تمامی امکانات سامانه آموزینو ، شما میبایست سرویس “سامانه مدیریت هوشمند مدارس آموزینو (ALMS)” را به همراه یکی از سرویس های ماهانه BigBlueButtun زیر   بر اساس تعداد دانش آموزان/دانشجویان خود خریداری کنید.

جهت مشاوره برای خرید سرویس مورد نظر خود میتوانید با کارشناسان ما در صفحه “تماس با ما” در ارتباط باشید.

سامانه مدیریت هوشمند مدارس آموزینو

 1. پنل مدیریت مدارس به صورت هوشمند
 2. به همراه 31 سامانه ی کاربری مورد نیاز مدارس
 3. پنل های کاربری ویژه ی مدیریت مدرسه ، کادر آموزشی و دانش آموزان
 4. بهره برداری از سامانه هوشمند مدارس تحت کلود ( فضای ابری)
 5. به اشتراک گزاری اطلاعات بین مدرسه ، دانش آموزان و اولیاء

6,400,000 تومان

3,200,000 تومان

برگزاری نامحدود کلاس تا 200 نفر

 1. تعداد  199 کاربر
 2. 4 دوربین همزمان
 3. برگزاری نامحدود کلاس 
 4. حداکثر 100 نفر در یک کلاس
 5. کلاس های متصل به LMS

21,000 تومان به ازای هر کاربر (ماهانه)

برگزاری نامحدود کلاس تا 300 نفر

 1. تعداد 200 تا 299 کاربر
 2. 8 دوربین همزمان
 3. برگزاری نامحدود کلاس 
 4. حداکثر 200 نفر در یک کلاس
 5. کلاس های متصل به LMS

20,000 تومان به ازای هر کاربر (ماهانه)

برگزاری نامحدود کلاس تا 400 نفر

 1. تعداد 300 تا 399 کاربر
 2. 8 دوربین همزمان
 3. برگزاری نامحدود کلاس 
 4. حداکثر 50 نفر در یک کلاس
 5. کلاس های متصل به LMS

19,800 تومان به ازای هر کاربر (ماهانه)

برگزاری نامحدود کلاس تا 500 نفر

 1. تعداد 400 تا 499 کاربر
 2. 16 دوربین همزمان
 3. برگزاری نامحدود کلاس 
 4. حداکثر 100 نفر در یک کلاس
 5. کلاس های متصل به LMS

19,700 تومان به ازای هر کاربر (ماهانه)

برگزاری نامحدود کلاس تا 600 نفر

 1. تعداد 500 تا 599 کاربر
 2. 16 دوربین همزمان
 3. برگزاری نامحدود کلاس 
 4. حداکثر 200 نفر در یک کلاس
 5. کلاس های متصل به LMS

19,600 تومان به ازای هر کاربر (ماهانه)

برگزاری نامحدود کلاس تا 700 نفر

 1. تعداد 600 تا 699 کاربر
 2. 16 دوربین همزمان
 3. برگزاری نامحدود کلاس 
 4. حداکثر 200 نفر در یک کلاس
 5. کلاس های متصل به LMS

19,500 تومان به ازای هر کاربر (ماهانه)

برگزاری نامحدود کلاس +700 نفر

 1. تعداد 800 کاربر
 2. 16 دوربین همزمان
 3. برگزاری نامحدود کلاس 
 4. حداکثر 200 نفر در یک کلاس
 5. کلاس های متصل به LMS

19,500 تومان به ازای هر کاربر (ماهانه)

پلن حرفه ای فراز 

 1. قابلیت کاستومایز سرویس ها بنا به درخواست مدارس
 2. پشتیبانی از تعداد نامحدود کاربر
 3. برگزاری نامحدود کلاس
 4. 15 دوربین همزمان به ازای هر 150 کابر آنلاین
 5. کلاس های متصل به LMS

29,000 تومان به ازای هر کاربر (ماهانه)

اسکرول به بالا